Styreplans verdi for styret

FORENKLER DITT STYREARBEID

FORENKLER

DITT STYREARBEID

Håndterer tidkrevende rutinearbeid for deg, og lar deg fokusere på innhold og kvalitet.

Styreplan håndterer tidkrevende rutinearbeid for deg, og lar deg fokusere på innhold og kvalitet.

FÅ EN DEMONSTRASJON

Alltid tilgjengelig


Skriv kommentarer på saker, legg til merknader i dokumenter og signer protokollen med BankID.


Alltid tilgang til møte- og saksdokumenter.

Mer effektivt


Våre brukere rapporterer om store tidsbesparelser i administrasjon av styrearbeidet.


Bruk tiden din på det som virkelig betyr noe.

Styreportalen for alle


Forskjellige virksomheter har forskjellig behov og budsjett. Styreplan letter styrearbeidet for alle.


Enkelt å komme i gang, lett å bruke.

Hvorfor bruke Styreplan?

Styreplan gjør styrearbeidet enkelt og tilgjengelig når som helst, hvor som helst.

Oversikt

Årshjul med møteoversikt og sakslister sørger for god struktur og enklere styrearbeid.

Orden

Dokumentasjon, kommunikasjon, informasjon – alt på samme plattform.

Oversikt

Årshjul med møteoversikt og sakslister sørger for god struktur og enklere styrearbeid.

Orden

Dokumentasjon, kommunikasjon, informasjon – alt på samme plattform.

Sikkerhet

Alle dine data lagres i Norge, etter gjeldende lover og standarder. Signatur med BankID.

Automatisering

Mal for styremøter og generalforsamlinger, med automatisk innkalling.

Sikkerhet

Alle dine data lagres i Norge, etter gjeldende lover og standarder. Signatur med BankID.

Automatisering

Mal for styremøter og generalforsamlinger, med automatisk innkalling.

Få en demonstrasjon av Styreplan

Si farvel til manuelt styrearbeid i dag. Bruk mindre tid på dårlig informasjonsflyt, usikkerhet og dokumentversjoner. Få mer tid til det som betyr noe.

Si farvel til manuelt styrearbeid i dag.


Bruk mindre tid på dårlig informasjonsflyt, usikkerhet og dokumentversjoner.


Få mer tid til det som betyr noe.

FÅ EN DEMONSTRASJON

«Ettersom jeg har ansvar for flere styrer, er jeg avhengig av å strukturere arbeidet. Gjennom Styreplan har jeg alltid god oversikt og kontroll.

Styreplan holder orden på planer, møter, dokumenter og elektroniske signaturer. Jeg setter også stor pris på gode maler og forslag til tekster.»

Christina Westerveld Haug
styreleder, styremedlem, daglig leder
Consulting West AS, TW Capital-konsernet, m.m.«For mitt vedkommende så tror jeg at kvalitet og presisjon er den aller største gevinsten. Anslår at tidsbesparelsen for meg i snitt ligger på ca. 20% i forhold til manuelt arbeid som styresekretær.»

Jørn Omland
adm. og øk.sjef, styresekretær
Oslotech AS

«Jeg har siden 2012 vært aktiv bruker av Styreplan, både som banksjef og som styremedlem i flere virksomheter.

Styreplan gjør det enkelt å legge opp årsplaner og møteplaner, og er et godt verktøy for daglig leder og styreleder i planlegging av saksbehandling og tidsbruk.»

Hans Eid Grøholt
tidl. adm. banksjef
Bien Sparebank, Blaker SparebankVåre løsninger


Styreplan skal være trygt og enkelt å forholde seg til - også når det kommer til pris.


Hos oss betaler du en månedlig abonnementspris per bruker, uten skjulte kostnader.

Frivillighet

Kr 179

Per bruker per måned


Ideelle organisasjoner

Idrettslag

Stiftelser

Revisor

Attføringsbedrifter

Kontakt oss

Næringsliv

Kr 209

Per bruker per måned


Aksjeselskap

IKS / KO / KF

Samvirkeforetak

ANS / DA


Kontakt oss

Premium

Kontakt oss

For en skreddersydd løsning


Store organisasjoner (20+ brukere)

ASA

Underlagt FinanstilsynetASA

Underlagt Finanstilsynet

Kontakt oss
Share by: