Blog Layout

Agenda for styremøte - mal og tips

Simon Wengstrøm • apr. 27, 2022

Etter aksjelovens § 6-21 har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder.

I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen.

Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal.

Hvordan bør en agenda se ut?

Det finnes ingen fasit på hvordan en agenda, eller saksliste, skal designes, og nettopp derfor kan den være utfordrende å utforme best mulig.

Du kan spare mye tid på å lage og bruke en agendamal. Det finnes flere slike maler tilgjengelig på nett, og i Microsoft Word.

Etter å ha redigert en mal ferdig én gang kan den brukes igjen og igjen, i alle fall på de faste sakene. Her er det likevel viktig å holde tunga rett i munnen.

Sørg for at saksnummereringen blir korrekt jf. forrige møte, husk å inkludere møtested, -tid, og form (møte, Teams, osv.), og pass på at du distribuerer agendaen på en sikker måte.

En agenda bør som et minimum inneholde:

 • Hvilke saker som skal behandles

 • Hvem som er saksansvarlig

 • Saksbeskrivelser

 • Saksdokumentasjon / vedlegg

 • Forslag til styrebeslutning

En godt utarbeidet agenda vil hjelpe daglig leder og styreleder med å sikre etterlevelse av aksjelovens § 6-21, ved å sørge for at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

Last ned vår mal for agenda for styremøter:

Hvordan lager jeg en god agenda for styret?

Du kan lage din egen mal for agenda, eller redigere en mal du allerede har tilgang til, for å sikre at den er så profesjonell og god som mulig.

Agendajobben kan gjøres enklere ved at du strukturerer informasjonen som skal inkluderes, for eksempel slik:

Ved å strukturere agendaens innhold på denne måten har du en oppskrift du kan følge før hvert møte.

Dette gjør det mye enklere å holde oversikt over hvor du er i prosessen.

Hvis du inkluderer alle punktene i modellen over kan du også være sikker på at aksjeloven følges, og at alt er tilrettelagt for en effektiv styrebehandling.

Hva er et tema?

De fleste organisasjoner har en fast agenda for sine styremøter, og har faste saker som behandles. Å organisere saker tematisk gir styrearbeidet god struktur og oversikt, både for styret og administrasjonen.

Noen temaer er lovpålagte, andre vil være avhengig av organisasjonens arbeid.

Aksjelovens § 6-12 og påfølgende krever at styret behandler følgende temaer:

 • Økonomi (betryggende kontroll)

 • Drift (tilsyn med daglig ledelse)

 • Strategi (planer)

 • Organisering av virksomheten

Andre punkter på agendaen vil variere basert på organisasjonens bransje, størrelse, og virksomhet.

Aktuelle temaer kan være:

 • Prosjekter

 • Marked

 • Styret

 • Risikostyring

 • Investeringer

I mange tilfeller vil saker som dette uansett kunne sorteres under et av de nevnte lovpålagte tema, og aksjeloven vil dermed følges ved å dokumentere at disse er styrebehandlet.

Hva er en sakstype?

Grovt sett kan vi sortere alle saker i tre sakstyper: orientering, beslutning, og diskusjon.

Teori og beste praksis for møtegjennomføring tilsier at sakene bør behandles i denne rekkefølgen, for å sikre mest mulig effektive møter.

Å gjøre styret oppmerksom på hva slags sakstype hver enkelt sak ligger under vil hjelpe styret med sine forberedelser, og gjøre det lettere å behandle sakene effektivt i møtet.

Vi deler forberedelsesprosessen i to – utarbeidelse av agenda, og deling av dokumenter med styret.

Den første jobben gjøres stort sett av administrasjonen i samråd med styreleder, som et siste ledd i saksgangen i organisasjonen før styret involveres.

Dokumentdelingen med styret kan du lese mer om her.

Styreplan er styreportalen som automatiserer agendaen - alt du trenger å tenke på er selve innholdet.


Samtidig er du sikret at aksjeloven følges.

LES MER OM STYREPLAN

Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 30 Jan, 2024
Kommunikasjon er grunnmuren i en fungerende styreorganisasjon – både innad i styret, og mellom styret og organisasjonsledelsen. Som styresekretær har du en nøkkelrolle både som tilrettelegger og katalysator for at denne kommunikasjonen flyter godt.
Av Simon Wengstrøm 16 Jan, 2024
Hvordan jobber du mest mulig effektivt med protokollen? Hvorfor er det viktig å ha en struktur på både protokoller og andre styredokumenter, og hvordan oppbevarer du dokumenter trygt og sikkert?
Av Simon Wengstrøm 08 Jan, 2024
Hva vil det si å være styresekretær i en profesjonell styreorganisasjon? Hvilke ansvarsområder skal og bør du ta på deg, og hva kan du egentlig bidra med?
Flere artikler
Share by: