Blog Layout

Agenda for styremøte - mal og tips

Simon Wengstrøm • apr. 27, 2022

Etter Aksjelovens § 6-21 har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder.


I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen.


Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal.

Hvordan bør en agenda se ut?

Det finnes ingen fasit på hvordan en agenda, eller saksliste, skal designes, og nettopp derfor kan den være utfordrende å utforme best mulig.


Det er mulig å spare tid på å benytte seg av en agendamal. Det finnes flere slike maler tilgjengelig på nett, og i Microsoft Word.


Etter å ha redigert en mal ferdig én gang kan den brukes igjen og igjen, i alle fall på de faste sakene. Her er det likevel viktig å holde tunga rett i munnen.


Sørg for at saksnummereringen blir korrekt jf. forrige møte, husk å inkludere møtested, -tid, og form (møte, Teams, osv.), og pass på at du distribuerer agendaen på en sikker måte.


En agenda bør som et minimum inneholde hvilke saker som skal behandles, hvem som er saksansvarlig, saksbeskrivelser og saksdokumentasjon, og forslag til styrevedtak.


En godt utarbeidet agenda vil hjelpe daglig leder og styreleder med å sikre etterlevelse av Aksjelovens § 6-21, ved å sørge for at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

Last ned vår mal for agenda for styremøter:

.

Hvordan lager jeg en god agenda for styret?

Du kan lage din egen mal for agenda, eller redigere en mal du allerede har tilgang til, for å sikre at den er så profesjonell og god som mulig.


Når agendaen skal utformes, kan prosessen forenkles ved å strukturere informasjonen som skal inkluderes, for eksempel slik:

Ved å strukturere agendaens innhold på denne måten har du en oppskrift du kan følge før hvert møte.


Dette gjør det mye enklere å holde oversikt over hvor du er i prosessen.


Hvis du inkluderer alle punktene i modellen over kan du også være sikker på at aksjeloven følges, og at alt er tilrettelagt for en effektiv styrebehandling.

Hva er et tema?

De fleste organisasjoner har en fast agenda for sine styremøter, og har faste saker som behandles. Å organisere saker tematisk gir styrearbeidet god struktur og oversikt, både for styret og administrasjonen.


Noen tema er lovpålagte, andre vil være avhengig av organisasjonens arbeid.


Aksjelovens § 6-12 og påfølgende krever at styret behandler følgende temaer:


 • Økonomi (betryggende kontroll)

 • Drift (tilsyn med daglig ledelse)

 • Strategi (planer)

 • Organisering av virksomheten


Resterende agendapunkter vil variere basert på organisasjonens bransje, størrelse, livssyklus, og virksomhet.


Aktuelle temaer kan være:


 • Prosjekter

 • Marked

 • Styret

 • Risikostyring

 • Investeringer


I mange tilfeller vil saker som dette uansett kunne sorteres under et av de nevnte lovpålagte tema, og aksjeloven vil dermed følges ved å dokumentere at disse er styrebehandlet.

Hva er en sakstype?

Grovt sett kan vi sortere alle saker i tre sakstyper: orientering, beslutning, og diskusjon.


Teori og beste praksis for møtegjennomføring tilsier at sakene bør behandles i denne rekkefølgen, for å sikre mest mulig effektive møter.


Å gjøre styret oppmerksom på hva slags sakstype hver enkelt sak ligger under vil hjelpe styret med sine forberedelser, og gjøre det lettere å behandle sakene effektivt i møtet.


Vi deler forberedelsesprosessen i to – utarbeidelse av agenda, og deling av dokumenter med styret.


Den første jobben gjøres stort sett av administrasjonen i samråd med styrets leder, som et siste ledd i saksgangen internt i organisasjonen før styret involveres.


Dokumentdelingen med styret kan du lese mer om her.

Styreplan er styreportalen som automatiserer agendajobben for deg - alt du trenger å tenke på er selve innholdet.


Samtidig er du sikret at aksjeloven følges.

LES MER OM STYREPLAN

Etter Aksjelovens § 6-21 har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder.


I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen.


Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal.

Hvordan bør en agenda se ut?


Det finnes ingen fasit på hvordan en agenda, eller saksliste, skal designes, og nettopp derfor kan den være utfordrende å utforme best mulig.


Du kan spare mye tid på å bruke en agendamal.


Det finnes flere slike maler tilgjengelig på nett, og i Microsoft Word.


Etter å ha redigert en mal ferdig én gang kan den brukes igjen og igjen, i alle fall på de faste sakene. Her er det likevel viktig å holde tunga rett i munnen.


Sørg for at saksnummereringen blir korrekt jf. forrige møte, husk å inkludere møtested, -tid, og form (møte, Teams, osv.), og pass på at du distribuerer agendaen på en sikker måte.


En agenda bør som et minimum inneholde hvilke saker som skal behandles, hvem som er saksansvarlig, saksbeskrivelser og saksdokumentasjon, og forslag til styrevedtak.


En godt utarbeidet agenda vil hjelpe daglig leder og styreleder med å sikre etterlevelse av Aksjelovens § 6-21, ved å sørge for at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

Last ned vår mal for agenda for styremøter:

.

Hvordan lager jeg en god agenda for styret?

Du kan lage din egen mal for agenda, eller redigere en mal du allerede har tilgang til, for å sikre at den er så profesjonell og god som mulig.


Når agendaen skal utformes, kan prosessen forenkles ved å strukturere informasjonen som skal inkluderes, for eksempel slik:

Ved å strukturere agendaens innhold på denne måten har du en oppskrift du kan følge før hvert møte, og det blir enklere å holde oversikt over hvor du er i prosessen.


Hvis du inkluderer alle punktene i modellen over kan du også være sikker på at aksjeloven følges, og at alt er tilrettelagt for en effektiv styrebehandling.

Hva er et tema?


De fleste organisasjoner har en fast agenda for sine styremøter, og har faste saker som behandles.


Å organisere saker tematisk gir styrearbeidet god struktur og oversikt, både for styret og administrasjonen.


Noen tema er lovpålagte, andre vil være avhengig av organisasjonens arbeid.


Aksjelovens § 6-12 og påfølgende krever at styret behandler følgende temaer:


 • Økonomi (betryggende kontroll)

 • Drift (tilsyn med daglig ledelse)

 • Strategi (planer)

 • Organisering av virksomheten


Resterende agendapunkter vil variere basert på organisasjonens bransje, størrelse, livssyklus, og virksomhet.


Aktuelle temaer kan være:


 • Prosjekter

 • Marked

 • Styret

 • Risikostyring

 • Investeringer


I mange tilfeller vil saker som dette uansett kunne sorteres under et av de nevnte lovpålagte tema.


Aksjeloven vil dermed følges ved å dokumentere at disse er styrebehandlet.

Hva er en sakstype?


Grovt sett kan vi sortere alle saker i tre sakstyper: orientering, beslutning, og diskusjon.


Teori og beste praksis for møtegjennomføring tilsier at sakene bør behandles i denne rekkefølgen, for å sikre mest mulig effektive møter.


Å gjøre styret oppmerksom på hva slags sakstype hver enkelt sak ligger under vil hjelpe styret med sine forberedelser, og gjøre det lettere å behandle sakene effektivt i møtet.


Vi deler forberedelsesprosessen i to – utarbeidelse av agenda, og deling av dokumenter med styret.


Den første jobben gjøres stort sett av administrasjonen i samråd med styrets leder, som et siste ledd i saksgangen internt i organisasjonen før styret involveres.


Dokumentdelingen med styret kan du lese mer om her.

Styreplan er styreportalen som automatiserer agendajobben for deg - alt du trenger å tenke på er selve innholdet.


Samtidig er du sikret at aksjeloven følges.

LES MER OM STYREPLAN

Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 12 Apr, 2023
Er du lei av å bruke tiden din på å skrive saksliste før styremøtene? Sene kvelder, fordi saksnummereringen i protokollen må rettes etter møtet? Mister du oversikten over hvilke dokumentversjoner styret har blitt tilsendt på e-post? En styreportal som Styreplan vil gjøre ditt styrearbeid enklere og raskere, så du får brukt tiden din på det som virkelig betyr noe. Hvis du ikke helt klarer å bli overbegeistret for styrearbeidet, så er du ikke alene. Tekstformatering, konvertering av dokumenter, og renskriving av referater er sjelden veldig givende, og når du i tillegg må forholde deg til strenge juridiske krav er som regel siste rest av moro borte. Det er selvfølgelig en trøst å vite at alt pirkearbeidet du gjør, både bidrar til at aksjeloven følges og at styret får mulighet til å skape verdi i sine møter, men med en styreportal vil du kunne fortsette med dette, minus pirkearbeidet! Med andre ord:
Av Simon Wengstrøm 01 Mar, 2023
Styret i et aksjeselskap har en viktig rolle i å lede selskapet og ivareta aksjonærenes interesser. Aksjelovens kapittel 6 legger tydelige rammer for styrets arbeid, samtidig som det enkelte styre gis spillerom til å lede sitt selskap slik styret mener er best.
Av Simon Wengstrøm 09 Dec, 2022
Styret har fått mandat fra generalforsamlingen til å kontrollere drift, økonomi og utvikling i selskapet. Til syvende og sist betyr det at hvert enkelt styremedlem er ansvarlig for at arbeidet vedkommende legger ned, skaper verdi for organisasjonen. Dette er et ansvar de aller fleste påtar seg med glede, og norske styrer er jevnt over gode verdiskapere.
Flere artikler
Share by: