Blog Layout

Generalforsamling og Styreplan

Simon Wengstrøm • mar. 09, 2022

Ifølge aksjeloven skal selskap avholde ordinær generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår (§5-5).


Der skal minimum følgene saker behandles og avgjøres:


  • Godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte


  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Innkalling til generalforsamling


§5-10 – Krav til innkallingen


Generalforsamlingen skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal også angi tid og sted for møtet/behandlingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden/agenda i samsvar med bestemmelser i loven og i selskapets vedtekter.

Innkalling til generalforsamling i Styreplan


Med ett klikk sendes møteinnkallinger fra Styreplan pr e-post og går automatisk inn i deltakerens kalenderprogram.


Eventuelle endringer - sted, dato eller tidspunkt for møtet - vil automatisk synkroniseres mellom Styreplan og deltakerens kalender.


Når deltakeren godtar/avslår innkallingen vil du umiddelbart se det i Styreplan.

Protokoll for generalforsamling


§5-16 – Protokoll


Styret kan bestemme at det skal avholdes
ekstraordinær generalforsamling (§5-6). Det finnes også egne krav ved forenklet generalforsamling (§5-7).


Generalforsamlingen kan her holdes uten å følge kravene i §5-8 til 5-16.


I alle tilfeller skal Møteleder sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen, og det skal velges minst én deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder.


Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter skal registreres og føres inn i protokollen.

Protokoll for generalforsamling i Styreplan


Før, under eller etter generalforsamlingen skriver du protokollen direkte i Styreplan, uten å måtte tenke på formatering eller struktur.


Saksinformasjon og forslag til beslutninger kan kopieres rett inn i protokollen. Alt blir lagt inn på riktig sted i det endelige protokolldokumentet.


Protokollen signeres med BankID. Enklere blir det ikke.

Styreplan - en styreportal for styre, administrasjon og aksjonær


Ifølge aksjeloven skal selskap avholde ordinær generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår (§5-5).


Der skal minimum følgene saker behandles og avgjøres:


  • Godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte

  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Innkalling til generalforsamling


§5-10 – Krav til innkallingen


Generalforsamlingen skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal også angi tid og sted for møtet/behandlingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden/agenda i samsvar med bestemmelser i loven og i selskapets vedtekter.

Innkalling til generalforsamling i Styreplan


Med ett klikk sendes møteinnkallinger fra Styreplan pr e-post og går automatisk inn i deltakerens kalenderprogram.


Eventuelle endringer - sted, dato eller tidspunkt for møtet - vil automatisk synkroniseres mellom Styreplan og deltakerens kalender.


Når deltakeren godtar/avslår innkallingen vil du umiddelbart se det i Styreplan.

Protokoll for generalforsamling


§5-16 – Protokoll


Styret kan bestemme at det skal avholdes
ekstraordinær generalforsamling (§5-6). Det finnes også egne krav ved forenklet generalforsamling (§5-7).


Generalforsamlingen kan her holdes uten å følge kravene i §5-8 til 5-16.


I alle tilfeller skal Møteleder sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen, og det skal velges minst én deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder.


Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter skal registreres og føres inn i protokollen.

Protokoll for generalforsamling i Styreplan


Før, under eller etter generalforsamlingen skriver du protokollen direkte i Styreplan, uten å måtte tenke på formatering eller struktur.


Saksinformasjon og forslag til beslutninger kan kopieres rett inn i protokollen. Alt blir lagt inn på riktig sted i det endelige protokolldokumentet.


Protokollen signeres med BankID. Enklere blir det ikke.

Styreplan - en styreportal for styre, administrasjon og aksjonær


Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 12 Apr, 2023
Er du lei av å bruke tiden din på å skrive saksliste før styremøtene? Sene kvelder, fordi saksnummereringen i protokollen må rettes etter møtet? Mister du oversikten over hvilke dokumentversjoner styret har blitt tilsendt på e-post? En styreportal som Styreplan vil gjøre ditt styrearbeid enklere og raskere, så du får brukt tiden din på det som virkelig betyr noe. Hvis du ikke helt klarer å bli overbegeistret for styrearbeidet, så er du ikke alene. Tekstformatering, konvertering av dokumenter, og renskriving av referater er sjelden veldig givende, og når du i tillegg må forholde deg til strenge juridiske krav er som regel siste rest av moro borte. Det er selvfølgelig en trøst å vite at alt pirkearbeidet du gjør, både bidrar til at aksjeloven følges og at styret får mulighet til å skape verdi i sine møter, men med en styreportal vil du kunne fortsette med dette, minus pirkearbeidet! Med andre ord:
Av Simon Wengstrøm 01 Mar, 2023
Styret i et aksjeselskap har en viktig rolle i å lede selskapet og ivareta aksjonærenes interesser. Aksjelovens kapittel 6 legger tydelige rammer for styrets arbeid, samtidig som det enkelte styre gis spillerom til å lede sitt selskap slik styret mener er best.
Av Simon Wengstrøm 09 Dec, 2022
Styret har fått mandat fra generalforsamlingen til å kontrollere drift, økonomi og utvikling i selskapet. Til syvende og sist betyr det at hvert enkelt styremedlem er ansvarlig for at arbeidet vedkommende legger ned, skaper verdi for organisasjonen. Dette er et ansvar de aller fleste påtar seg med glede, og norske styrer er jevnt over gode verdiskapere.
Flere artikler
Share by: