Blog Layout

Generalforsamling og Styreplan

Simon Wengstrøm • mar. 09, 2022

Ifølge aksjeloven skal selskap avholde ordinær generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår (§5-5). Der skal minimum følgene saker behandles og avgjøres:


  • Godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Innkalling til generalforsamling


§5-10 – Krav til innkallingen


Generalforsamlingen skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal også angi tid og sted for møtet/behandlingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden/agenda i samsvar med bestemmelser i loven og i selskapets vedtekter.Med ett klikk sendes møteinnkallinger fra Styreplan pr epost og går automatisk inn i mottagerens kalenderprogram.


Eventuelle endringer - sted, dato eller tidspunkt for møtet - vil automatisk synkroniseres mellom Styreplan og deltakernes kalendere.


Når den innkalte svarer (ja/nei/kanskje) vil responsen umiddelbart fremgå i Styreplan.

Protokoll fra generalforsamling


§5-16 – Protokoll


Styret kan bestemme at det skal avholdes
ekstraordinær generalforsamling (§5-6). Det finnes også egne krav ved forenklet generalforsamling (§5-7). Generalforsamlingen kan her holdes uten å følge kravene i §5-8 til 5-16.


I alle tilfeller skal Møteleder sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen, og det skal velges minst én deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Deltagende aksjonærer, antall aksjer og stemmer, samt ev. fullmakter skal registreres og føres inn i protokollen.Før, under eller etter generalforsamlingen skriver du protokollen direkte i Styreplan, uten å tenke på formatering eller struktur.


Saksinformasjon og forslag til vedtak kan kopieres rett inn i protokollen. Alt blir lagt inn på riktig sted i det endelige protokolldokumentet.


Protokollen kan signeres med BankID. Enklere blir det ikke.

Styreplan - en styreportal for styre, administrasjon og aksjonær


Av Simon Wengstrøm 10 Jun, 2022
Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Hvordan bør en agenda se ut? Det finnes ingen fasit på hvordan en agenda, eller saksliste, skal designes, og nettopp derfor kan den være utfordrende å utforme best mulig. Det er mulig å spare tid på å benytte seg av en agendamal. Det finnes flere slike maler tilgjengelig på nett, og i Microsoft Word. Etter å ha redigert en mal ferdig én gang kan den brukes igjen og igjen, i alle fall på de faste sakene. Her er det likevel viktig å holde tunga rett i munnen . Sørg for at saksnummereringen blir korrekt jf. forrige møte, husk å inkludere møtested, -tid, og form (møte, Teams, osv.), og pass på at du distribuerer agendaen på en sikker måte. En agenda bør som et minimum inneholde hvilke saker som skal behandles, hvem som er saksansvarlig, saksbeskrivelser og saksdokumentasjon, og forslag til styrevedtak. En godt utarbeidet agenda vil hjelpe daglig leder og styreleder med å sikre etterlevelse av Aksjelovens § 6-21 , ved å sørge for at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Etter aksjeloven ( § 6-21 ) har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen omhandler distribusjon av dokumenter og dokumentasjon til styret, og vanlige utfordringer rundt dette. 
Flere artikler
Share by: