Blog Layout

Styreplan er et Miljøfyrtårn

Simon Wengstrøm • jun. 10, 2022

Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!


Datalagring er energikrevende, det samme gjelder produksjon av datamaskiner, nettbrett, og mobiltelefoner. Faktisk utgjør energibruk fra datasentre alene rundt 1% av all global energibruk. For oss betyr det at vi må jobbe aktivt med å redusere vårt - og ditt - klimaavtrykk.Et bedre alternativ


Vi går ikke så langt som å anbefale å bruke Styreplan kun av miljøhensyn - alt du gjør på internett, påvirker også miljøet. Likevel er Styreplan et mye bedre alternativ enn penn og papir (tenk bare på avskoging, vannforbruk, bruk av kjemikalier, og avfallshåndtering). Du bidrar til en positiv effekt i miljøregnskapet ved å bruke Styreplan - særlig hvis du gjennomfører styrebehandlingen i Styreplan i stedet for å reise.Vi er alle ledd i en felles kjede, og tillater oss derfor å komme med en anbefaling: Ditt neste steg er å identifisere andre leverandører som bryr seg om å redusere sin - og dermed din - negative påvirkning på miljøet. Se etter Miljøfyrtårnsertifisering!

Så hva gjør Styreplan for miljøet?


Det vi gjør for miljøet, gjør vi fordi vi mener det er viktig å ha et forhold til vår påvirkning på verden rundt oss. Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi formalisert miljøarbeidet vi har gjort i årevis, og vi har revidert og dokumentert eksisterende og nye rutiner. Vi har fått miljøpåvirkning inn i Styreplan-HMS-gruppen, som vi benytter i vårt løpende HMS-arbeid. Styreplan AS:


  • Oppbevarer dine data hos datasentre som enten er Miljøfyrtårn eller ISO 14001-sertifisert
  • Oppbevarer dine data hos datasentre i Norge, som primært går på fornybar energi
  • Kun unntaksvis gjennomfører fysiske jobbreiser - vi prioriterer møter via skjermdeling
  • Kildesorterer alt avfall, og sørger for riktig håndtering av spesialavfall (f.eks. leverer vi brukt elektronikk til Alternativ Data AS)
  • Har en sterk sykkelkultur - 40% av våre ansatte sykler til og fra jobb året rundt
  • Bruker miljøsertifiserte leverandører der det er mulig - i 2022 er over 60% av våre leverandører Miljøfyrtårn/ISO 14001


Ta kontakt med vår Miljøfyrtårnansvarlig Simon hvis du vil ta en titt på vårt klimaregnskap: simon@styreplan.no

Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Hvordan bør en agenda se ut? Det finnes ingen fasit på hvordan en agenda, eller saksliste, skal designes, og nettopp derfor kan den være utfordrende å utforme best mulig. Det er mulig å spare tid på å benytte seg av en agendamal. Det finnes flere slike maler tilgjengelig på nett, og i Microsoft Word. Etter å ha redigert en mal ferdig én gang kan den brukes igjen og igjen, i alle fall på de faste sakene. Her er det likevel viktig å holde tunga rett i munnen . Sørg for at saksnummereringen blir korrekt jf. forrige møte, husk å inkludere møtested, -tid, og form (møte, Teams, osv.), og pass på at du distribuerer agendaen på en sikker måte. En agenda bør som et minimum inneholde hvilke saker som skal behandles, hvem som er saksansvarlig, saksbeskrivelser og saksdokumentasjon, og forslag til styrevedtak. En godt utarbeidet agenda vil hjelpe daglig leder og styreleder med å sikre etterlevelse av Aksjelovens § 6-21 , ved å sørge for at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.
Av Simon Wengstrøm 19 Apr, 2022
Etter aksjeloven ( § 6-21 ) har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder. I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen. Denne artikkelen omhandler distribusjon av dokumenter og dokumentasjon til styret, og vanlige utfordringer rundt dette. 
Av Simon Wengstrøm 13 Apr, 2022
Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling. Protokollen skal som et minimum inneholde: Tid og sted Deltakere Behandlingsmåte (f.eks. møte, Teams, e-post) Styrets beslutninger/vedtak Hvem som har stemt for og imot beslutninger som ikke er enstemmige Signatur fra alle styremedlemmer som har deltatt i behandlingen I tillegg må protokollen vise at aksjelovens § 6-24 er fulgt – mer enn halve styret har deltatt, alle styremedlemmer (hvis mulig) er gitt mulighet til å delta, og eventuelle varamedlemmer er innkalt ved forfall.
Flere artikler
Share by: