Blog Layout

Styreplan er et Miljøfyrtårn

Simon Wengstrøm • jun. 10, 2022

Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!

Datalagring er energikrevende, det samme gjelder produksjon av datamaskiner, nettbrett, og mobiltelefoner.


Faktisk utgjør energibruk fra datasentre alene rundt 1% av all global energibruk. For oss betyr det at vi må jobbe aktivt med å redusere vårt - og ditt - klimaavtrykk.

Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!

Datalagring er energikrevende, det samme gjelder produksjon av datamaskiner, nettbrett, og mobiltelefoner.


Faktisk utgjør energibruk fra datasentre alene rundt 1% av all global energibruk. For oss betyr det at vi må jobbe aktivt med å redusere vårt - og ditt - klimaavtrykk.

Et bedre alternativ


Vi går ikke så langt som å anbefale å bruke Styreplan kun av miljøhensyn - alt du gjør på internett, påvirker også miljøet. Likevel er Styreplan et mye bedre alternativ enn penn og papir (tenk bare på avskoging, vannforbruk, bruk av kjemikalier, og avfallshåndtering).


Du bidrar til en positiv effekt i miljøregnskapet ved å bruke Styreplan - særlig hvis du gjennomfører styrebehandlingen i Styreplan i stedet for å reise.


Vi er alle ledd i en felles kjede, og tillater oss derfor å komme med en anbefaling: Identifisere andre leverandører som bryr seg om å redusere sin - og dermed din - negative påvirkning på miljøet. Se etter Miljøfyrtårnsertifisering!

Så hva gjør Styreplan for miljøet?


Det vi gjør for miljøet, gjør vi fordi vi mener det er viktig å ha et forhold til vår påvirkning på verden rundt oss. Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi formalisert miljøarbeidet vi har gjort i årevis. I tillegg har vi revidert og dokumentert både eksisterende og nye rutiner.


Vi har fått miljøpåvirkning inn i Styreplan-HMS-gruppen, som vi benytter i vårt løpende HMS-arbeid. Dette er noe av det vi gjør her i Styreplan AS:


 • Oppbevarer dine data hos datasentre som enten er Miljøfyrtårn eller ISO 14001-sertifisert
 • Oppbevarer dine data hos datasentre i Norge, som primært går på fornybar energi
 • Kun unntaksvis gjennomfører fysiske jobbreiser - vi prioriterer møter via skjermdeling
 • Kildesorterer alt avfall, og sørger for riktig håndtering av spesialavfall (f.eks. leverer vi brukt elektronikk til Alternativ Data AS)
 • Har en sterk sykkelkultur - 30% av våre ansatte sykler til og fra jobb året rundt
 • Bruker miljøsertifiserte leverandører der det er mulig - i 2023 er over 60% av våre leverandører Miljøfyrtårn/ISO 14001


Et bedre alternativ


Vi går ikke så langt som å anbefale å bruke Styreplan kun av miljøhensyn - alt du gjør på internett, påvirker også miljøet.


Likevel er Styreplan et mye bedre alternativ enn penn og papir (tenk bare på avskoging, vannforbruk, bruk av kjemikalier, og avfallshåndtering).


Du bidrar til en positiv effekt i miljøregnskapet ved å bruke Styreplan - særlig hvis du gjennomfører styrebehandlingen i Styreplan i stedet for å reise.


Vi er alle ledd i en felles kjede, og tillater oss derfor å komme med en anbefaling:


Finn leverandører som bryr seg om å redusere sin - og dermed din - negative påvirkning på miljøet. Se etter Miljøfyrtårnsertifisering!

Hva gjør Styreplan for miljøet?


Det vi gjør for miljøet, gjør vi fordi vi mener det er viktig å ha et forhold til vår påvirkning på verden rundt oss.


Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi formalisert miljøarbeidet vi har gjort i årevis. I tillegg har vi revidert og dokumentert både eksisterende og nye rutiner.


Vi har fått miljøpåvirkning inn i Styreplan-HMS-gruppen, som vi benytter i vårt løpende HMS-arbeid.


Dette er noe av det vi gjør her i Styreplan AS:


 • Bruker datasentre som enten er Miljøfyrtårn eller ISO 14001-sertifisert
 • Oppbevarer dine data hos datasentre i Norge, som primært går på fornybar energi
 • Prioriterer møter via skjermdeling
 • Kildesorterer alt avfall, og sørger for riktig håndtering av spesialavfall (f.eks. leverer vi brukt elektronikk til Alternativ Data AS)
 • Har en sterk sykkelkultur - 40% av våre ansatte sykler til og fra jobb året rundt
 • Bruker miljøsertifiserte leverandører der det er mulig - i 2023 er over 60% av våre leverandører Miljøfyrtårn/ISO 14001


Ta kontakt med vår Miljøfyrtårnansvarlig Simon hvis du vil ta en titt på vårt klimaregnskap: simon@styreplan.no

Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 13 Jun, 2023
NYHET: Styreplan lanserer Møtehjelperen!
Av Simon Wengstrøm 08 Jun, 2023
Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling.
Av Simon Wengstrøm 07 Jun, 2023
Denne artikkelen er et dypdykk i prosessen frem mot vår nye visuelle profil, skrevet sammen med vår designer Inger Marie Gunderhuset. Kortversjonen kan du lese her !
Flere artikler
Share by: