Blog Layout

Styreplan er et Miljøfyrtårn

Simon Wengstrøm • jun. 10, 2022

Vi er Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!

Datalagring er energikrevende, det samme gjelder produksjon av datamaskiner, nettbrett, og mobiltelefoner.


Faktisk utgjør energibruk fra datasentre alene rundt 1% av all global energibruk. For oss betyr det at vi må jobbe aktivt med å redusere vårt - og ditt - klimaavtrykk.

Norges eneste Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandør av styreportal!

Datalagring er energikrevende, det samme gjelder produksjon av datamaskiner, nettbrett, og mobiltelefoner.


Faktisk utgjør energibruk fra datasentre alene rundt 1% av all global energibruk. For oss betyr det at vi må jobbe aktivt med å redusere vårt - og ditt - klimaavtrykk.

Et bedre alternativ


Vi går ikke så langt som å anbefale å bruke Styreplan kun av miljøhensyn - alt du gjør på internett, påvirker også miljøet. Likevel er Styreplan et mye bedre alternativ enn penn og papir (tenk bare på avskoging, vannforbruk, bruk av kjemikalier, og avfallshåndtering).


Du bidrar til en positiv effekt i miljøregnskapet ved å bruke Styreplan - særlig hvis du gjennomfører styrebehandlingen i Styreplan i stedet for å reise.


Vi er alle ledd i en felles kjede, og tillater oss derfor å komme med en anbefaling: Identifisere andre leverandører som bryr seg om å redusere sin - og dermed din - negative påvirkning på miljøet. Se etter Miljøfyrtårnsertifisering!

Så hva gjør Styreplan for miljøet?


Det vi gjør for miljøet, gjør vi fordi vi mener det er viktig å ha et forhold til vår påvirkning på verden rundt oss. Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi formalisert miljøarbeidet vi har gjort i årevis. I tillegg har vi revidert og dokumentert både eksisterende og nye rutiner.


Vi har fått miljøpåvirkning inn i Styreplan-HMS-gruppen, som vi benytter i vårt løpende HMS-arbeid. Dette er noe av det vi gjør her i Styreplan AS:


 • Oppbevarer dine data hos datasentre som enten er Miljøfyrtårn eller ISO 14001-sertifisert
 • Oppbevarer dine data hos datasentre i Norge, som primært går på fornybar energi
 • Kun unntaksvis gjennomfører fysiske jobbreiser - vi prioriterer møter via skjermdeling
 • Kildesorterer alt avfall, og sørger for riktig håndtering av spesialavfall (f.eks. leverer vi brukt elektronikk til Alternativ Data AS)
 • Har en sterk sykkelkultur - 30% av våre ansatte sykler til og fra jobb året rundt
 • Bruker miljøsertifiserte leverandører der det er mulig - i 2023 er over 60% av våre leverandører Miljøfyrtårn/ISO 14001


Et bedre alternativ


Vi går ikke så langt som å anbefale å bruke Styreplan kun av miljøhensyn - alt du gjør på internett, påvirker også miljøet.


Likevel er Styreplan et mye bedre alternativ enn penn og papir (tenk bare på avskoging, vannforbruk, bruk av kjemikalier, og avfallshåndtering).


Du bidrar til en positiv effekt i miljøregnskapet ved å bruke Styreplan - særlig hvis du gjennomfører styrebehandlingen i Styreplan i stedet for å reise.


Vi er alle ledd i en felles kjede, og tillater oss derfor å komme med en anbefaling:


Finn leverandører som bryr seg om å redusere sin - og dermed din - negative påvirkning på miljøet. Se etter Miljøfyrtårnsertifisering!

Hva gjør Styreplan for miljøet?


Det vi gjør for miljøet, gjør vi fordi vi mener det er viktig å ha et forhold til vår påvirkning på verden rundt oss.


Som sertifisert Miljøfyrtårn har vi formalisert miljøarbeidet vi har gjort i årevis. I tillegg har vi revidert og dokumentert både eksisterende og nye rutiner.


Vi har fått miljøpåvirkning inn i Styreplan-HMS-gruppen, som vi benytter i vårt løpende HMS-arbeid.


Dette er noe av det vi gjør her i Styreplan AS:


 • Bruker datasentre som enten er Miljøfyrtårn eller ISO 14001-sertifisert
 • Oppbevarer dine data hos datasentre i Norge, som primært går på fornybar energi
 • Prioriterer møter via skjermdeling
 • Kildesorterer alt avfall, og sørger for riktig håndtering av spesialavfall (f.eks. leverer vi brukt elektronikk til Alternativ Data AS)
 • Har en sterk sykkelkultur - 40% av våre ansatte sykler til og fra jobb året rundt
 • Bruker miljøsertifiserte leverandører der det er mulig - i 2023 er over 60% av våre leverandører Miljøfyrtårn/ISO 14001


Ta kontakt med vår Miljøfyrtårnansvarlig Simon hvis du vil ta en titt på vårt klimaregnskap: simon@styreplan.no

Del denne artikkelen:

a person is typing on a laptop with a pen in front of them
Av Simon Wengstrøm 14 May, 2024
Dette kapittelet av Styresekretærens styrebok er først og fremst skrevet for deg som er styresekretær og daglig leder. Grunnen til at vi spesifiserer dette, er at det er daglig leders ansvar å sørge for at styrets beslutninger følges opp ( aksjeloven §6-13 – 6-15 ).
Av Simon Wengstrøm 30 Jan, 2024
Kommunikasjon er grunnmuren i en fungerende styreorganisasjon – både innad i styret, og mellom styret og organisasjonsledelsen. Som styresekretær har du en nøkkelrolle både som tilrettelegger og katalysator for at denne kommunikasjonen flyter godt.
Av Simon Wengstrøm 16 Jan, 2024
Hvordan jobber du mest mulig effektivt med protokollen? Hvorfor er det viktig å ha en struktur på både protokoller og andre styredokumenter, og hvordan oppbevarer du dokumenter trygt og sikkert?
Flere artikler
Share by: