Blog Layout

Forberedelser til møtet - deling av dokumenter

Simon Wengstrøm • apr. 19, 2022

Etter aksjeloven (§ 6-21) har daglig leder ansvar for å forberede saker som skal styrebehandles, i samråd med styreleder.

I mange tilfeller vil daglig leder delegere konkrete oppgaver til økonomisjef eller andre i administrasjonen.

Denne artikkelen omhandler distribusjon av dokumenter og dokumentasjon til styret, og vanlige utfordringer rundt dette.

Vi deler forberedelsesprosessen i to – utarbeidelse av agenda/saksliste, og deling av dokumenter med styret. Våre tips til utforming av agenda til styremøter kan du lese mer om her.

Dokumentdelingen med styret finner sted etter at sakene har blitt ferdig utarbeidet, og når styret skal få tilgang til dem.

Deling av dokumenter

Dokumentdeling mellom administrasjon og styre gjøres i dag som regel over e-post. Endeløse e-posttråder og misforståelser rundt gjeldende dokumentversjoner er situasjoner de fleste med en viss erfaring med styrearbeid vil kjenne seg igjen i.

I tillegg til forvirringen og frustrasjonen dette skaper, er det åpenbare sikkerhetsrisikoer ved å sende potensielt sensitivt styremateriale over e-post.

Noen håndterer denne risikoen ved å laste opp saksdokumenter i skyen, ved hjelp av dokumentdelingstjenester som Dropbox.

Dette er sikrere enn e-post, men skaper samtidig merarbeid – for styremedlemmer, som jevnlig må logge inn og se etter nye dokumenter, og for daglig leder, som må informere styret (gjerne over e-post igjen) hver gang nye dokumenter lastes opp.

Vi ser stadig frustrasjon rundt dokumentdeling på styrenivå i organisasjoner i alle former og størrelser.

I dagens samfunn finnes det skreddersydde digitale løsninger overalt, og det går opp for stadig flere at det er på tide å effektivisere og kvalitetssikre også styrearbeidet.

Styreplan håndterer dokumentdelingen for deg.

Samle styredokumentene på én plattform, med automatisk dokumentversjonering, strukturert og sikker tilgang og lagring, og enkel beskjed til styret om at nye dokumenter er tilgjengelig.

Les mer om Styreplan

Vår styreportal Styreplan vil sikkert og enkelt effektivisere ditt styrearbeid, og sikrer at aksjeloven følges.

Vil du ha bedre struktur på fremtidige styremøter? Sjekk ut disse artiklene:

Av Simon Wengstrøm 08 Jun, 2023
Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling.
Av Simon Wengstrøm 16 Mar, 2023
Hvordan skal innkallingen til et styremøte se ut, og hva skal den inneholde? Her får du en oversikt over lovkrav, og tips til hva som bør inkluderes.
Av Simon Wengstrøm 27 Apr, 2022
Denne artikkelen hjelper deg som har ansvaret for agendaen for styremøtene - lær å utforme en god agenda, eller last ned vår ferdige mal!
Få en demonstrasjon

Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 13 Jun, 2023
NYHET: Styreplan lanserer Møtehjelperen!
Av Simon Wengstrøm 08 Jun, 2023
Aksjelovens § 6-29 krever at det alltid føres protokoll over styrebehandling.
Av Simon Wengstrøm 07 Jun, 2023
Denne artikkelen er et dypdykk i prosessen frem mot vår nye visuelle profil, skrevet sammen med vår designer Inger Marie Gunderhuset. Kortversjonen kan du lese her !
Flere artikler
Share by: